Јавне набавке – 2020. година

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

______________________________________________________________________________

Јавна набавка извођења позоришне представе “Баш чаробна фрула”

1.Мишљење Канцеларије за јавне набавке Јавна набавка бр. 15/20

2.Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива Јавна набавка бр. 15/20

3.Конкурсна документација Јавна набавка бр. 15/20

4.OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 15/20

5.Обавештење о додели уговора Јавна набавка бр. 15/20

______________________________________________________________________________

Jaвна набавка извођења позоришне представе “Чаробна долина”

1.Мишљење Канцеларије за јавне набавке Јавна набавка бр. 14/20

2.Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива Јавна набавка бр. 14/20

3.Конкурсна документација Јавна набавка бр. 14/20

4.OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 14/20

5.Обавештење о додели уговора Јавна набавка бр. 14/20

______________________________________________________________________________

Јавна набавка извођења џез концерта

1.Мишљење Канцеларије за јавне набавке Јавна набавка бр. 13/20

2.Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива Јавна набавка бр. 13/20

3.Конкурсна документација Јавна набавка бр. 13/20

4.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 13/20

5.Oбавештење о додели уговора Јавна набавка бр. 13/20

______________________________________________________________________________

Јавна набавка извођења позоришне представе “Љубав у Савамали”

1.Мишљење Канцеларије за јавне набавке Јавна набавка бр. 12/20

2.Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива Јавна набавка бр. 12/20

3.Конкурсна документација Јавна набавка бр. 12/20

__________________________________________________

Јавна набавка извођења позоришне представе “Црвени шешир”

1.Мишљење Канцеларије за јавне набавке Јавна набавка бр. 11/20

2.Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива Јавна набавка бр. 11/20

3.Конкурсна документација Јавна набавка бр. 11/20

4.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка 11/20

5.Oбавештење о додели уговора Јавна набавка 11/20

______________________________________________________________________________

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Јавна набавка бр. 10/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 10/20

3.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

4.ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 10/20

______________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ “ТРИ МУСКЕТАРА”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Јавна набавка бр. 08/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 08/20

______________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА ГАЛА КОНЦЕРТ КОНСТАНТИНА КОНСТЈУКОВА

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Јавна набавка бр. 07/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 07/20

3. OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 07/20

______________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊЕ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ “ПОВРАТАК ОТКАЧЕНИХ”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Јавна набавка бр. 06/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 06/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 06/20

______________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊЕ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ “РАЈ НА ЗЕМЉИ”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Јавна набавка бр. 05/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 05/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 05/20

______________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА КОНЦЕРТА ТРИО “БАЛКАНСКЕ ЖИЦЕ”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Јавна набавка бр. 04/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 04/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 04/20

______________________________________________________________________________

Набавка помоћних канцеларијских услуга

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ јавна набавка бр. 03/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 03/20

______________________________________________________________________________

Набавка услуга домара

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ јавна набавка бр. 02/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка 02/20

______________________________________________________________________________

Набавка услуге чишћења

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ јавна набавка бр. 01/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 01/20

Comments are closed.