Јавне набавке – 2020. година

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Јавна набавка бр. 10/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 10/20

3.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

4.ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 10/20

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ “ТРИ МУСКЕТАРА”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Јавна набавка бр. 08/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 08/20

ЈАВНА НАБАВКА ГАЛА КОНЦЕРТ КОНСТАНТИНА КОНСТЈУКОВА

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Јавна набавка бр. 07/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 07/20

3. OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 07/20

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊЕ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ “ПОВРАТАК ОТКАЧЕНИХ”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Јавна набавка бр. 06/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 06/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 06/20

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊЕ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ “РАЈ НА ЗЕМЉИ”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Јавна набавка бр. 05/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 05/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 05/20

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА КОНЦЕРТА ТРИО “БАЛКАНСКЕ ЖИЦЕ”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Јавна набавка бр. 04/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 04/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 04/20

Набавка помоћних канцеларијских услуга

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ јавна набавка бр. 03/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 03/20

Набавка услуга домара

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ јавна набавка бр. 02/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка 02/20

Набавка услуге чишћења

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ јавна набавка бр. 01/20

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/20

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 01/20

Comments are closed.