Јавне набавке – 2024. година

Набавка помоћних канцеларијских услуга – Одлука о спровођењу
Набавка услуга домара – Одлука о спровођењу
Набавка услуга чишћења Одлука о спровођењу
Набавка услуге кошења (баштовани) Одлука о спровођењу

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 01/2024

Набавка помоћних канцеларијских услуга – Одлука о спровођењу

 1. Јавни позив ЈН 01/24
 2. Упутство понуђачима
 3. Критеријум о додели уговора ЈН 01/24
 4. Критеријуми за квалитативни избор ЈН 01/24
 5. Одлука о додели уговора ЈН 01/24
 6. Обавештење о закљученом уговору ЈН 01/24

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 02/2024

Набавка услуга домара – Одлука о спровођењу

 1. Јавни позив ЈН 02/24
 2. Упутство понуђачима
 3. Критеријум о додели уговора ЈН 02/24
 4. Критеријуми за квалитативни избор ЈН 02/24
 5. Одлука о додели уговора ЈН 02/24
 6. Обавештење о закљученом уговору ЈН 02/24

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 03/2024

Набавка услуга чишћења Одлука о спровођењу

 1. Јавни позив ЈН 03/24
 2. Упутство понуђачима
 3. Критеријум о додели уговора ЈН 03/24
 4. Критеријуми за квалитативни избор ЈН 03/24
 5. Одлука о додели уговора ЈН 03/24
 6. Обавештење о закљученом уговору ЈН 03/24

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 04/2024

Набавка услуге кошења (баштовани) Одлука о спровођењу

 1. Јавни позив ЈН 04/24
 2. Упутство понуђачима
 3. Критеријум о додели уговора ЈН 04/24
 4. Критеријуми за квалитативни избор ЈН 04/24
 5. Одлука о додели уговора ЈН 04/24
 6. Обавештење о закљученом уговору ЈН 04/24

______________________________________________________________________________

Comments are closed.