Јавне набавке – 2018. година

<<<2017                 2019>>>                

Извођење дечије представе “Мала новогодишња бајка”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 24/18

3. OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 24/18

4. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о Јавној набавци бр. 24/18

 
Извођење представе “Има једна земља”
1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 23/18

3. OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 23/18

4. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о Јавној набавци бр. 23/18

 

Извођење дечије представе “Деда Мраз у нашем граду”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 22/18

3.OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 22/18

4. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о Јавној набавци 22/18

 
Извођење представе “Поштени провалник”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка бр. 21/18

3.OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 21/18

4.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 21/18

 

 Извођење концерта Lexington band

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 20/18

3.OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 20/18

4.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 20/18

5. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 20/18

 

Извођење представе “Боје штека”
1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19/18

3.OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 19/18

4.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 19/18

 

Набавка услуге домара

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ јавна набавка бр. 18/18

2.KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 18/18

3.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 18/18

 

Извођење више концерата групе “Black Jack”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 17/18

3.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 17/18

 

Извођење концерта репера Issaco & Stoner

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/18

3.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр 16/18

 

Извођење стендап комедије “МацаГлу”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/18

3. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 15/18

 

Извођење концерта ансамбла “Ренесанс”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/18

3. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 14/18

 

Извођење концерта Ане Бекуте

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 13/18

3. OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 13/18

4.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 13/18

 

Извођење више концерата DJ Grozde током манифестације “Graduation & summer Break fest”
1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр: 12/18

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА јавна набавка бр. 12/18.

4.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 12/18

 

Извођење представе “У чему је проблем, народе мој!”
1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр: 11/18

3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА јавна набавка бр. 11/18

4. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 11/18

 

Извођење дечије представе “Палчица”

1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/18

 

Извођење дечије представе “Ружичасто слонче и лија”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 09/18

 

Извођење дечије представе “Авантуре витеза трапавог”

1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 08/18

3. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 08/18

 

Извођење дечије представе “Магична лира”

1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 07/18

3. OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка 07/18

4.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 07/18

 

Извођење представе “Хипноза једне љубави”

1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 06/18

3. OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 06/18

4. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 06/18

5. AНЕКС УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 06/18

6. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 06/18

 

План јавних набавки за 2018. годину

1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КУЛТУРНО СПОРТСКОГ ЦЕНТРА “КОСТОЛАЦ” ЗА 2018. ГОДИНУ
План јавних набавки за 2018. годину

 

Услуге у области односа са јавношћу

1.Пoзив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге у области односа са јавношћу, ЈН 05/18

2.KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 05/18

3. OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА јавна набавка бр. 05/18

4. OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Набавка услуге обезбеђења

1.Пoзив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге обезбеђења, ЈН 04/18

2.KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 04/18

3.ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1 за јавну набавку услуге обезбеђења, ЈН 04/18

4. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 04/18.

 

Набавка услуге домара

1.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге домара, ЈН 03/18

2.KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 03/18

3. ОБАВЕШТЕЊЕ о закучњном уговору о јавној набавци бр. 03/28

 

Набавка помоћних канцеларијских услуга

1.Пoзив за подношење понуда у поступку јавне набавке помоћних канцеларијских услуга, ЈН 02/18

.2.KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 02/18

3.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 02/18.

_____________________________________________________________________________
Набавка услуге у спорту

1.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге у области спорта, ЈН 01/18

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 01/18

3.OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  Јавна набавка бр. 01/18

4.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 01/18..

Comments are closed.