Јавне набавке – 2018. година

<<<2017

 

Услуге у области односа са јавношћу

1.Пoзив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге у области односа са јавношћу, ЈН 05/18

2.KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 05/18

3. OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА јавна набавка бр. 05/18

4. OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Набавка услуге обезбеђења

1.Пoзив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге обезбеђења, ЈН 04/18

2.KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 04/18

3.ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1 за јавну набавку услуге обезбеђења, ЈН 04/18

4. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 04/18.

 

Набавка услуге домара

1.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге домара, ЈН 03/18

2.KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 03/18

3. ОБАВЕШТЕЊЕ о закучњном уговору о јавној набавци бр. 03/28

 

Набавка помоћних канцеларијских услуга

1.Пoзив за подношење понуда у поступку јавне набавке помоћних канцеларијских услуга, ЈН 02/18

2.KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 02/18

3.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 02/18.

 

Набавка услуге у спорту

1.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге у области спорта, ЈН 01/18

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 01/18

3.OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  Јавна набавка бр. 01/18

4.ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 01/18.

About

Затворено за коментаре.