Јавне набавке – 2019. година

<<<2018

Извођење четири концерта DJ Grozde током манифестације „Graduation & Summer Break Fest“

1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 06/19

3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 06/19

4. OБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 06/19

Извођење дечије представе “Цртани јунаци у потрази за магичном књигом”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/19

3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА јавна набавка бр. 04/19

4. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 04/19

ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ “БАЈКА О ПОЗОРИШТУ”

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/19

3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА јавна набавка бр. 03/19

4. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 03/19

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПРОМОЦИЈЕ СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА

1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге промоције спортских догађаја, бр. ЈН 02/19

2. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге промоције спортских догађаја, ЈН 02/19

3. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 02/19

4. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка бр. 02/19

5. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. 02/19

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА РАДНИКА

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку ангажовања радника, бр ЈН 01/19

2.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге ангажовања радника, ЈН 01/19

3.ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА Јавна набавка бр. 01/19

4.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ након спроведеног отвореног поступка јавне набавке

Comments are closed.