ПРАВИЛНИЦИ

1.ПРАВИЛНИК О ЧУВАЊУ ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

2.ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ КУЛТУРНО – СПОРТСКИ ЦЕНТАР “КОСТОЛАЦ”

3.ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У УСТАНОВИ КУЛТУРНО – СПОРТСКИ ЦЕНТАР “КОСТОЛАЦ”

4.ПРАВИЛНИК  О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

5.ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

6.ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У УСТАНОВИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ “КОСТОЛАЦ”

7.ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

8.ПРАВИЛНИК О РАДУ КОД ПОСЛОДАВЦА УСТАНОВЕ КУЛТУРНО – СПОРТСКИ ЦЕНТАР “КОСТОЛАЦ”

9.ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

10. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

11. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЊЕУЈЕ

12. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА У УСТАНОВИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ

13. Правилник о организацији Ускршњег фестивала “Шарено јаје срећу даје” 

14. Правилник о организацији VI. фестивала цвећа 2023.год

15. Посебан колективни уговор за установе културе

Comments are closed.