Јавне набавке – 2021. година

Измена плана јавних набавки

План јавних набавки
Одлука измене 2 плана јавних набавки

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 06/21
Климатизација и вентилација

1.Јавни позив ЈН 06/21
2.Конкурсна документација ЈН 06/21 – први део
3.Конкурсна документација ЈН 06/21 – други део
4.Одговор на постављено питање ЈН 06/21
5.Одлука о обустави ЈН 06/21
6.Oбавештење о обусати поступка ЈН 06/21

______________________________________________________________________________

Jaвна набавка 05/21
Праволинијска надстрешница

1.Јавни позив ЈН 05/21
2.Конкурсна документација ЈН 05/21 – први део
3.Конкурсна документација ЈН 05/21 – други део
4.Одлука о додели уговора ЈН 05/21
5.Oбавештење о закљученом уговору ЈН 05/21

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 04/21
Праволинијска надстрешница

1.Јавни позив ЈН 04/21
2. Конкурсна документација ЈН 04/21 – први део
3. Конкурсна документација ЈН 04/21 – други део
4.Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама
5.Одлука о обустави ЈН 04/21
6.Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 03/21
Сталак за сунцобране

1.Јавни позив ЈН 03/21
2.Конкурсна документација ЈН 03/21 – први део
3.Конкурсна документација ЈН 03/21 – други део
4.Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама ЈН 03/21
5.Јавни позив – пречишћени текст ЈН 03/21
6.Конкурсна документација – пречишћени текст ЈН 03/21 – првио део
7.Конкурсна документација – пречишћени текст ЈН 03/21 – други део
8.Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама ЈН 03/21
9.Одлука о додели уговора ЈН 03/21
10.Oбавештење о закљученом уговору ЈН 03/21

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 02/2021
Два монтажна контејнера тоалета

1.Јавни позив ЈН 02/21
2.Конкурсна документација ЈН 02/21
3.Одлука о додели уговора ЈН 02/21
4.Oбавештење о закљученом уговору ЈН 02/21

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 01/2021
Ангажовање радника (агенцијско запошљавање радника)

  1. Јавни позив ЈН 01/21
  2. Конкурсна документација ЈН 01/21
  3. Одлука о додели уговора ЈН 01/21
  4. Обавештење о закљученом уговору ЈН 01/21

Comments are closed.