Јавне набавке – 2023. година

Измењен план јавних набавки 2023

 1. Набавка помоћних канцеларијских услуга – Одлука о спровођењу
 2. Набавка услуга домара – Одлука о спровођењу
 3. Набавка услуга чишћења – Одлука о спровођењу
 4. Набавка услуге кошења (баштовани) – Одлука о спровођењу

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 01/2023

Набавка помоћних канцеларијских услуга – Одлука о спровођењу

 1. Јавни позив ЈН 01/23
 2. Конкурсна документација – ЈН 01/23
 3. Одлука о додели уговора ЈН 01/23
 4. Обавештење о закљученом уговору ЈН 01/23

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 02/2023

Набавка услуга домара – Одлука о спровођењу

 1. Јавни позив ЈН 02/23
 2. Конкурсна документација – ЈН 02/23
 3. Одлука о додели уговора ЈН 02/23
 4. Обавештење о закљученом уговору ЈН 02/23

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 03/2023

Набавка услуга чишћења – Одлука о спровођењу

 1. Јавни позив ЈН 03/23
 2. Конкурсна документација – ЈН 03/23
 3. Одлука о додели уговора ЈН 03/23
 4. Обавештење о закљученом уговору ЈН 03/23

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 04/2023

Набавка услуге кошења (баштовани) – Одлука о спровођењу

 1. Јавни позив ЈН 04/23
 2. Конкурсна документација – ЈН 04/23
 3. Одлука о додели уговора ЈН 04/23
 4. Обавештење о закљученом уговору ЈН 04/23

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 05/2023

Набавка електричне енергије – Одлука о спровођењу

 1. Јавни позив ЈН 05/23
 2. Одлука о додели уговора ЈН 05/23
 3. Обавештење о закљученом уговору ЈН 05/23

Comments are closed.