Изложба слика УЛСК ”Спектар” Костолац

Снежана Бекрић, академски сликар, рођена је у Београду. Дипломирала је на катедри за сценографију ФПУ у Београду. Члан је УЛУПУДС-а од 1974. године са статусом самосталног уметника и звањем истакнутог уметника од 2007. године. Самостално је излагала 34 пута; групно више од 300 пута у земљи и иностранству (Македонија, Словенија, Словачка, Финска, Италија, Република Српска, Мађарска). Учествовала је у раду више од 30 колонија (Студеница, Гамзиград, Рајац, „Широка Стаза“ – Земун, Јазак, Врујици, Смедерево, Моровић, Гевгелија, Струга, Лопари, Пожаревац, Коцељева, Костолац, Велико Градиште…). Студијска путовања: Немачка, Француска, Италија, Холандија, Македонија, Грчка, Швајцарска, Аустрија. Технике којима је остварила себе крећу се од цртежа, слика-технике уља до мозаика. Многобројне изведене сценографије и костимографије на ТВ-у и филму; дизајн многобројних публикација. Извела је два зидна мозаика 350 х 180 цм2 (2005), 180 х 350 цм2 (2010).

Comments are closed.