Трибина „Болести зависности“

Под покровитељством Културно спортског центра „Костолац“, дана 28. марта 2018. године у просторијама Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, одржана је трибина на тему „ Болести зависности.“

У трибини су учестовали родитељи, наставници и адолесценти, ученици Техничке школе у Костолцу. Трибину је водила Оливера Хајровић, специјалиста медицинске психологије и руководилац НВО „Психолошки центар“.

Учесници трибине упознати су са врстама токсикоманија, типичним узроцима и ситуацијама које су ризичне за конзумацију психоактивних супстанци. Такође, упознати су са природом и последицама које зависност оставља на интелектуално, емоционално, социјално и телесно функционисање адолесцената. Посебна пажња поклоњена је темама које су везане за стицање отпорности адолесцента према ситуацијама које носе ризик од конзумације психоактивних супстанци.

Техничка школа у Костолцу спроводи јединствен пројекат континуираног васпитног рада који уједињује родитеље, наставнике и адолесценте. Идеја пројекта је унапређење међусобне комуникације између родитеља, наставника и адолесцената. Учестовањем у пројекту родитељи и наставници стичу знања о најважнијим карактеристикама и потребама адолесцената, као и о успешним методама комуницирања и васпитања, што доприноси бољем сналажењу у сусрету саадолесцентовим развојним проблемима,и креира основ заштите и отпорности адолесцента према ризичним и штетним понашањима.

 

Comments are closed.