Насиље није једино решење

Млади волонтери Културно спортског центра „Костолац“ учествовали су на тродневној обуци за вршњачке медијаторе коју већ другу годину успешно спроводи омладина ЈАЗАС-а Пожаревац. Пројекат „Оснажен/а, Уважен/а“ финансира Град Пожаревац, а обука се одржала у Заводу за јавно здравље. Суштина тих обука је да се полазницима укаже да насиље није једино решење, али и да се оснаже како би једног дана, ако се нађу као посредници у неком конфликту, знали како да правилно поступе и издвоје се из гомиле која само посматра.

 

Медијација је посебан облик посредовања којим се особама у конфликту помаже да постигну бољу координацију својих активности како би били ефикаснији у процесу доношења најцелисходнијег решења. Медијација укључује трећу, неутралну страну, најчешће квалификовану и оспособљену особу која има могућности да помогне особама у конфликту да дођу до нових информација и увида помажући им, са непристрасних позиција, да побољшају своје комуникације у правцу тражења повољних исхода. У последње време користи се и у судским споровима.

 

Comments are closed.