Јавне набавке – 2023. година

  1. Набавка помоћних канцеларијских услуга – Одлука о спровођењу
  2. Набавка услуга домара – Одлука о спровођењу
  3. Набавка услуга чишћења – Одлука о спровођењу
  4. Набавка услуге кошења (баштовани) – Одлука о спровођењу

______________________________________________________________________________

Јавна набавка 01/2023

Набавка помоћних канцеларијских услуга – Одлука о спровођењу

  1. Јавни позив ЈН 01/23
  2. Конкурсна документација – ЈН 01/23
  3. Одлука о додели уговора ЈН 01/23
  4. Обавештење о закљученом уговору ЈН 01/23

______________________________________________________________________________

Comments are closed.